Danh sách nhà thuốc tại Huế

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Thuận Thảo 34 Ngô Quyền, TP Huế
2 Nhà thuốc Mạnh Tý 24 Ngô Quyền, TP Huế