Danh sách nhà thuốc tại Hà Tĩnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh Số 75, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
2 Nhà thuốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Tĩnh Đường Hà Hoàng, Đoài Thịnh, Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh
3 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh Số 456, Đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài, Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
4 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đa khoa Huyện Nghi Xuân Khối 4, TT Nghi Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
5 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Hà Thị trấn Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
6 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Huyện Lộc Hà Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
7 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh Tổ dân phố Đồng Thuận, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
8 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Huyện Đức Thọ Xã Đức Yên, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
9 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Huyện Hương Sơn Khối 5, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh