Danh sách nhà thuốc tại Đà Nẵng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Đông Giang 32 Nguyễn Văn Thoại, Ngũ Hành Sơn
2 Nhà thuốc số 172 165 Hải Phòng, TP Đà Nẵng
3 Nhà thuốc Mạnh 1 333A Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
4 Nhà thuốc Kim Thoa 148 Quang Trung, Đà Nẵng
5 Nhà thuốc Mạnh 2 220 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
6 Nhà thuốc số 27 900 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng
7 Nhà thuốc Huy Hoàng 62 Trần Cao Vân