Danh sách nhà thuốc tại Quận Tân Phú

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Pharmacity 116 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ
2 Nhà thuốc Pharmacity 360-362 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh
3 Nhà thuốc Pharmacity 200 Trịnh Đình Trọng , Phường Phú Trung
4 Nhà thuốc Pharmacity 55 Cầu Xéo, Phường Tân Quý
5 Nhà thuốc Pharmacity 323 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý
6 Nhà thuốc Pharmacity 51 Trần Tấn
7 Nhà thuốc Pharmacity 102 Vườn Lài, Phường Tân Thành
8 Nhà thuốc Pharmacity 52 Tân Quý, Phường Tân Quý
9 Nhà thuốc Pharmacity 86 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Thành
10 Nhà thuốc Pharmacity 81 Lê Quốc Trinh, Phường Phú Thọ Hòa
11 Nhà thuốc Pharmacity 194 – 194A Tân Hương, Phường Tân Quý
12 Nhà thuốc Pharmacity 43 – 45 Đường C2, Phường Tây Thạnh
13 Nhà thuốc Pharmacity 1B Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa
14 Nhà thuốc Pharmacity 193 Thạch Lam
15 Nhà thuốc Pharmacity 199 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì
16 Nhà thuốc Tân Phú 2 115 Tân Quý
17 Nhà thuốc Tâm Hiền 157B Luỹ Bán Bích
18 Nhà thuốc Phương Thuỷ 228 Tân Hương, Phường Tân Quý
19 Nhà thuốc Diệu Minh 68/02 Cây Keo, Phường Hiệp Tân
20 Nhà thuốc số 252 354 Tân Sơn Nhì
21 Nhà thuốc Hoa Sơn 77 Gò Dầu
22 Nhà thuốc Bách Tường 193 Nguyễn Sơn
23 Nhà thuốc Thanh An 57 S11
24 Nhà thuốc Bình An 2 731/5 Trường Chinh
25 Nhà thuốc Long Châu 233 Tân Hương, P. Tân Quý
26 Nhà thuốc Long Châu 338 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa
27 Nhà thuốc Thiên Ân 83 đường 27, Sơn Ky
28 Nhà thuốc Tân Phú 2 & Tân Phú 3 115 Tân Quý & 275 Phú Thọ Hòa
29 Nhà thuốc Nguyên Thảo 152 Tân Hưng
30 Nhà thuốc 252 354 Tân Sơn Nhì
31 Nhà thuốc Việt My 39 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú