Danh sách nhà thuốc tại Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Quận 8 313 Âu Dương Lân, Phường 8
2 Nhà thuốc Pharmacity 160 Bùi Minh Trực, Phường 5
3 Nhà thuốc Pharmacity 129 Nguyễn Thị Tần, Phường 2
4 Nhà thuốc Pharmacity 116 Nguyễn Thị Tần, Phường 2
5 Nhà thuốc Pharmacity 577 Hưng Phú, Phường 9
6 Nhà thuốc Pharmacity 1227 Phạm Thế Hiển, Phường 5
7 Nhà thuốc Pharmacity 41/1T5 Dạ Nam, Phường 2
8 Nhà thuốc Pharmacity 01 Lô 15 Phạm Thế Hiển, Phường 4
9 Nhà thuốc Pharmacity 3431 Phạm Thế Hiển, Phường 7
10 Nhà thuốc Pharmacity 546 Tạ Quang Bửu, Phường 4
11 Nhà thuốc Minh Phương 172 Âu Dương Lân, Phường 3
12 Nhà thuốc Yến Nhi 170 Âu Dương Lân, Phường 3
13 Nhà thuốc Gia Khang 59 Dã Tượng, Phường 10
14 Nhà thuốc Phương Yên 22D Rạch Cát, Phường 15
15 Nhà thuốc Thiện Tâm 34A Rạch Cát, Phường 15
16 Nhà thuốc Hồng Ánh 829 Tạ Quang Bửu, Phường 5
17 Nhà thuốc Hòa Bình 2 11 Lô 1 Hưng Phú, Phường 10
18 Nhà thuốc số 20 77 Xóm Củi, Phường 11
19 Nhà thuốc Lan Anh 162 Dương Bá Trạc, phường 2
20 Nhà thuốc Hoài 208 Nguyễn Thị Tần
21 Nhà thuốc Linh Đan 111 Tạ Quang Bửu, phường 2
22 Nhà thuốc Hữu Nghị 152A Nguyễn Thị Tần, phường 2
23 Nhà thuốc Tân Mỹ 1 326 Âu Dương Lân, phường 3
24 Nhà thuốc Long Châu 162-164 Âu Dương Lân, P3
25 Nhà thuốc Long Châu 114 Nguyễn Thị Tần, P. 2
26 Nhà thuốc Long Châu 161-163 Âu Dương Lân, P. 2
27 Nhà thuốc Long Châu 516-518-520 Dương Bá Trạc, P. 1
28 Nhà thuốc Hồng Ánh 70 Dương Quang Đông
29 Nhà thuốc Phúc Tâm 27 Nguyễn Thị Tần
30 Nhà thuốc Ngọc Mi 668 Phạm Thế Hiển, Phường 4
31 Nhà thuốc 397 397 Liên tỉnh 5, P5
32 Nhà thuốc Trung Hưng 51 Hoài Thanh, P14, Quận 8
33 Nhà thuốc Ngân Hà 3 258 Bùi Minh Trực, P6
34 Nhà thuốc Phương Yên 79/53 Bến Phú Định, P16
35 Nhà thuốc Thiện Tâm 34A Rạch Cát, P16
36 Nhà thuốc Trung Sơn TP HCM 3 264 – 266 Âu Dương Lân, P3
37 Nhà thuốc Minh Phương 172 Âu Dương Lân
38 Nhà thuốc Hòa Bình 2 11 Lô 1 Hưng Phú
39 Nhà thuốc Gia Khang 59 Dã Tượng, P10,
40 Nhà thuốc Quốc Vương 261 Âu Dương Lân
41 Nhà thuốc Vi Vân 205 Âu Dương Lân, Q8
42 Nhà thuốc Dũng Quỳnh 991 Phạm Thế Hiển, P5
43 Nhà thuốc 725 725 Phạm Thế Hiển, Q8
44 Nhà thuốc Trung Sơn 254 Dương Bá Trạc, P12