Danh sách nhà thuốc tại Quận 4

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Pharmacity 195 Hoàng Diệu, Phường 9
2 Nhà thuốc Pharmacity 124 Xóm Chiếu, Phường 14
3 Nhà thuốc Pharmacity 87 Vĩnh Khánh, Phường 8
4 Nhà thuốc Pharmacity 88 Nguyễn Khoái, Phường 2
5 Nhà thuốc Pharmacity 69 Vĩnh Hội, Phường 4
6 Nhà thuốc Pharmacity 280A Nguyễn Tất Thành, Phường 13
7 Nhà thuốc số 28 198-200 Nguyễn Tất Thành, Phường 13
8 Nhà thuốc Long Châu 305-307 Hoàng Diệu, P. 6
9 Nhà thuốc Thanh Huyền 253 Tôn Đản, Phường 15
10 Nhà thuốc Hữu Nghị 309-311 Hoàng Diệu, Quận 4