Danh sách nhà thuốc tại Vĩnh Long

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Diễm Nhi Chợ Cái Ngang, Tam Bình, Vĩnh Long
2 Nhà thuốc Hạnh Phúc Phạm Hùng, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
3 Nhà thuốc Kim Phụng 26/2B Phạm Hùng, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
4 Nhà thuốc Ngọc Lan Trần Phú, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
5 Nhà thuốc Khải Hoàn 79 đường 1/5, P1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
6 Nhà thuốc Xuân Hồng Thị trấn Long Hồ, Long Hồ, Vĩnh Long
7 Nhà thuốc Trung Sơn Bình Minh 1 Số 9 Đường Nguyễn Văn Thảnh, TX Bình Minh, Vĩnh Long