STT Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Nhà Thuốc Sĩ Đan  TT Cái Tắc, Châu Thành

Danh sách nhà thuốc tại Hậu Giang