Danh sách nhà thuốc tại Thái Nguyên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh Viện Quốc tế Thái Nguyên 328 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên
2 Nhà thuốc Bệnh Viện Gang thép Thái Nguyên Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
3 Nhà thuốc Vân Hải Tổ 9, Phường Hùng Vương, TP Thái Nguyên
4 Nhà thuốc Thăng Diệp Tổ 20, Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
5 Quầy thuốc Phương Linh Số 17, Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên
6 Nhà thuốc Hoàng Hiền Số 185 Đường Bến Oánh, TP Thái Nguyên
7 Công ty TNHH DP Tuyên Thân Túc Duyên, TP Thái Nguyên
8 Nhà thuốc Phú Hưng Số 254 Tổ 23 Đường Ga, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
9 Công ty TNHH DP Phương Bắc 312A, Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
10 Nhà thuốc Thặng Liễu Số 252 Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 25 Quang Trung, TP Thái Nguyên
11 Nhà thuốc Sơn Tùng Đối diện cổng BV A Thái Nguyên, TP Thái Nguyên
12 Quầy thuốc số 11 Tiểu Khu Dương Tự Minh, TT Đu, Phú Lương
13 Quầy thuốc Cường An TT Hùng Sơn, Đại Từ
15 Nhà thuốc Thắng Hương Số 41 Tổ Dân Phố 6, TX Phổ Yên
16 Quầy thuốc Liên Phương Số 83 Chiến Thắng, TT Chùa Hang, Đồng Hỷ
17 Nhà thuốc Sơn Tùng Đối diện cổng BV A Thái Nguyên