Danh sách nhà thuốc tại Phú Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc số 6 Khu 10 TT Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ
2 Quầy thuốc số 1 Thôn Đầu Lô, TT Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ
3 Quầy thuốc 22 Khu 2 Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ
4 Nhà thuốc Thu Anh 2 Khu 3, Văn Phú, Việt Trì
5 Nhà thuốc Phúc Đạt 816 ĐL Hùng Vương, Thanh Miếu, Việt Trì
6 Nhà thuốc Hồng Hiền Kiot 9 chợ Gia Cẩm, Việt Trì
7 Nhà thuốc Anh Duy Kiot số 2 chợ Gia Cẩm, Việt Trì
8 Nhà thuốc Nam Việt Chợ Minh Phương – Minh Phương, Việt Trì
9 Nhà thuốc Gia Phú Số 169 Quang Trung – P. Nông Trang, Việt Trì
10 Nhà thuốc Mai Lanh Kiot số 45, Chợ TX. Phú Thọ, P. Phong Châu, TX Phú Thọ
11 Nhà thuốc Khánh Linh TT Phong Châu, Phù Ninh
12 Quầy thuốc Quang Thiện Khu Lâm Thao, Lâm Thao
13 Quầy thuốc Tới Hưng Khu 4 xã Phú Ninh, Phú Ninh, Phú Thọ
14 Quầy thuốc Nguyễn Huệ 2775 Hùng Vương, Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ
15 Nhà thuốc Việt Hằng Cụm 6, TT Phúc Thọ, Phú Thọ
16 Nhà thuốc Lộc Bình Cụm 4, TT Phúc Thọ, Phú Thọ
17 Quầy thuốc Trường Ngân Thanh Thủy, Phú Thọ
18 Nhà thuốc Mai Lanh Chợ Mè, TX Phú Thọ, Phú Thọ
19 Nhà thuốc Sao Đỏ Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ