Danh sách nhà thuốc tại Lạng Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh xá Quân Y Dân Y 50 Đường Phai Luông, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
2 Quầy thuốc 127 127 Phố bờ sông – TT Lộc Bình, Lộc Bình
3 Phòng khám 127A Phố bờ sông – TT Lộc Bình, Lộc Bình
4 Phòng khám Minh Tuyết 54 Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn
5 Nhà thuốc Thanh Thủy 100 Phai Vệ, TP Lạng Sơn
6 Nhà thuốc Thanh Lương Thị trấn Mẹt – Hữu Lũng, Hữu Lũng
7 Nhà thuốc số 39 Chợ Đồng Mỏ – Chi Lăng
8 Nhà thuốc số 56 Thị Trấn Đồng Mỏ – Chi Lăng