Danh sách nhà thuốc tại Hải Phòng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Hải Phòng 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân
2 Nhà thuốc Bệnh viện Đa Khoa An Dương Đường 208, TT. An Dương, An Dương
3 Nhà thuốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng Số 1 Đường nhà thương, Quận Lê Chân
4 Nhà thuốc 303 A 291 Cát Dài, Lê Chân
5 Nhà thuốc 303 B 303 Cát Dài, Lê Chân
6 Nhà thuốc 307 A 301 Cát Dài, Lê Chân
7 Nhà thuốc 307B 302 Cát Dài, Lê Chân
8 Nhà thuốc Thành Đông 143A Đình Đông, Thủy Nguyên
9 Nhà thuốc Lê Nga Thủy Sơn, Ngô Quyền
10 Nhà thuốc 169 Cát Bi 169 Cát Bi, Kiến An
11 Nhà thuốc Khánh Hồi Nam An, Tam Cường, Vĩnh Bão
12 Quầy thuốc Minh Long Thôn Nhân Mục, Nhân Hòa, Vĩnh Bảo
13 Hiệu thuốc Hà Trang 359 Nguyễn Lương Bằng, Kiều An
14 Quầy thuốc số 91 Số 40, Khu 2, Tiên Lãng
15 Hiệu thuốc Kiến An 928 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An
16 Quầy thuốc số 406 406 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng
17 Quầy thuốc Hải Yến 182 Tân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
18 Quầy thuốc Thanh Nghĩa Trịnh xá, Thủy Nguyên, Hải Phòng
19 Quầy thuốc Bảo Linh 98 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
20 Quầy thuốc Mai Linh D51185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
21 Nhà thuốc Hải Cường 10A44 Phố Công Nhân, Lê Chân, Hải Phòng
22 Nhà thuốc Tùng Lâm 66 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
23 Nhà thuốc Phú Vinh Số 99 Bạch Đằng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
24 Nhà thuốc 40P An Đà 40P An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
25 Nhà thuốc số 28 28 Hải Triều – Quán Toan
26 Nhà thuốc 110 Trần Tất Văn 110 Trần Tất Văn, Kiến An