Danh sách nhà thuốc tại Hà Giang

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Ngân Dự Tổ 4 TT Việt Quang, Bắc Giang