Danh sách nhà thuốc tại Cao Bằng

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Tuấn Linh Tổ 7B – P. Đức Xuân, TP Cao Bằng
2 Công Ty DP và Vật Tư Y tế Phương Anh TP Cao Bằng