Danh sách nhà thuốc tại Bắc Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Quân Y 110 P. Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 Nhà thuốc Bệnh viện YHCT Bắc Ninh Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Thị xã Từ Sơn Đồng Nguyên, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh
4 Nhà thuốc Kim Thu Chợ Tiêu, Thị xã Từ Sơn
5 Nhà thuốc Bảo Thục Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ
6 Nhà thuốc Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh
7 Nhà thuốc Hồng Việt Trần Lựu, TP Bắc Ninh
8 Nhà thuốc Hồng Tĩnh Đồng Kỵ, TX Từ Sơn
9 Quầy thuốc Đồng Kỵ Đồng Kỵ, TX Từ Sơn
10 Nhà thuốc Thúy Nhị Chợ Giàu – TX Từ Sơn
11 Nhà thuốc Huyền Trang 124 Hoàng Quốc Việt, TP Bắc Ninh
12 Nhà thuốc Phúc Hậu Khu công nghiệp SamSung, Yên Phong
13 Nhà thuốc Gia Linh Đường 24 Phượng Mao, Mao Dộc, Quế Võ