Danh sách nhà thuốc tại Bắc Giang

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Sông Thương Bắc Giang 256-258 Đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
2 Nhà thuốc Thành Biên TT Vôi, Lạng Giang
3 Quầy thuốc 711 Kép, Lạng Giang
4 Nhà thuốc Hoàng Hà 341 Nguyễn Thị Lưu, Ngô Quyền
5 Nhà thuốc Mở Hồng 154 Lý Thường Kiệt, TT Kim
6 Nhà thuốc Thủy Khoa 282 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ
7 Nhà thuốc Ngọc Đông 8/294 Lê Lợi, TP Bắc Giang
8 Nhà thuốc Thành Long 50 Lý Thường Kiệt, Hiệp Hòa
9 Nhà thuốc số 36 Thôn Chùa, Tăng tiến, Việt Yên
10 Nhà thuốc Gia Bảo Xóm 6, Việt Tiến, Việt Yên
11 Nhà thuốc Trường Sinh 160 Cả Trọng, Cầu Gỗ, Yên Thế
12 Nhà thuốc số 9 Ngã ba Thanh Giã, Tam Dị, Lạc Nam
13 Nhà thuốc số 758 Ngã tư kép, Lạng Giang
14 Nhà thuốc Gia Đình TT An Châu, Sơn Đông
15 Nhà thuốc số 806 TT Neo, Yên Dũng
16 Nhà thuốc Nhẫn Thoải TT Neo, Yên Dũng
17 Quầy thuốc 702 Chợ TT Vôi – Lạng Giang
18 Nhà thuốc số 22 34 Đường 19/5 Thị Trấn Thắng
19 Nhà thuốc số 3 578 TT Bích Động
20 Nhà thuốc 810 Lương Phương – Hiệp Hòa
21 Nhà thuốc Đức Yến Danh Thắng – Hiệp Hòa
22 Nhà thuốc 101 106 Thị Trấn Chũ – Lục Ngạn
23 Nhà thuốc Trung tâm Thị Trấn Chũ
24 Nhà thuốc Cẩm Tú Ngã Tư Đình Trám
25 Nhà thuốc Hồng Cẩm Thị Trấn Thắng – Hiệp Hòa