Danh sách nhà thuốc tại Bắc Cạn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Thảo Nguyên TX Bỉm Sơn, TP Bắc Cạn
2 Nhà thuốc Tuấn Linh Tổ 7B – P. Đức Xuân, TP Bắc Cạn