Danh sách nhà thuốc tại Huyện Phúc Thọ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc Thuyết Trang Cụm 3 – Thôn Thượng Hiệp – Xã Tam Hiệp