Danh sách nhà thuốc tại Quận Phủ Lý

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Công ty Dược Á Đông 135 Trường Chinh
2 Nhà thuốc Hoa Việt 124 Trường Chinh