Danh sách nhà thuốc tại Quận Long Biên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 54 Trường Lâm, Đức Giang
2 Nhà thuốc Hồng Hà 165 Long Biên
3 Nhà thuốc Phúc Hải 163 Long Biên
4 Nhà thuốc Phương Thảo 13, Tổ 3, Thượng Thanh
5 Nhà thuốc An Bình 69 Trường Lâm, Hà Nội
6 Nhà thuốc Trúc Tâm 93 Nguyễn Sơn
7 Nhà thuốc Vân Khánh 87B Đức Giang
8 Nhà thuốc Thành Đức 14 Thạch Bàn
9 Nhà thuốc Quý Dương Kiot 5-Chợ Phúc Lợi
10 Nhà thuốc Nguyễn Lương II 192 Đức Giang – Thượng Thanh
11 Nhà thuốc Bảo Ngân 62-tổ 7-Giang Biên
12 Nhà thuốc Lương Thu 101 Nguyễn Văn Hưởng, Giang Biên
13 Nhà thuốc Ngọc Tưởng 41-Việt Hưng-Long Biên
14 Nhà thuốc Dung Khánh P104-k13-KĐT Việt Hưng
15 Nhà thuốc Thuộc Đường 106-k14-KĐT Việt Hưng
16 Nhà thuốc Dương Điệp 254 Ngọc Thụy