Danh sách nhà thuốc tại Huyện Hoài Đức

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc 3 Nhất Ngã tư Sơn Đồng
2 Quầy thuốc Nguyên Dung Đội 1, xã Dương Liễu
3 Quầy thuốc Khánh Đạt Thôn 2, Xã Lại Yên
4 Quầy thuốc Tâm Đức 68A 86 Vân Canh
5 Quầy thuốc Khôi Ngã tư Vân Cảnh
6 Quầy thuốc Quang Vinh Đức Thượng
7 Quầy thuốc Thúy Ngát An Thọ, An Khánh
8 Quầy thuốc Mỹ Nga Yên Sở
9 Nhà thuốc Thiên Bảo Cao Trung, Đức Giang
10 Quầy thuốc Hồng Nhung Phố Lai Xa, Kim Chung
11 Nhà thuốc Khôi Thảo 90 Lai Xá, Kim Chung
12 Quầy thuốc Tư Nhân 72 Yên Vĩnh, Kim Chung
13 Quầy thuốc Lê Dung Ngã tư Sơn Đồng
14 Quầy thuốc Vinh Hạnh Thôn 4, Song Phương
15 Nhà thuốc Ngân Phương An Thọ, An Khánh
16 Quầy thuốc Tư Nhân Xóm 4, Song Phương
17 Nhà thuốc Hải Hà Yên Vĩnh, Kim Chung
18 Quầy thuốc Chiến Ngọc Đồng Ấm – Vân Canh
19 Quầy thuốc Anh Đào Cao Trung – Đức Giang
20 Quầy thuốc Hoàng Tâm Khu 5 TT Trạm Trôi
21 Quầy thuốc Đông Hiền Ngõ 4, Sơn Đồng