Danh sách nhà thuốc tại Huyện Gia Lâm

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng
2 Nhà thuốc Phú Cường 263 Tổ 5 Thạch Bàn