Danh sách nhà thuốc tại Huyện Đông Anh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Bắc Thăng Long Hà Nội Tổ 18, Thị trấn Đông Anh
2 Phòng khám Nội Uy Nỗ
3 Nhà thuốc Bình Nguyên Đội 7, thôn Bầu, Kim Chung
4 Nhà thuốc Thúy Mạnh Chợ Kim Nỗ