Danh sách nhà thuốc tại Huyện Ba Vì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Huyện Ba Vì Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội
2 Nhà thuốc Dũng Tạo 155 Quảng Oai – TT Tây Đằng
3 Nhà thuốc Liên Phúc 105 Quảng Oai – TT Tây Đằng
4 Quầy thuốc Anh Đức Thôn 9, Ba Trại, Ba Vì
5 Nhà thuốc GPP số 61 Thôn Hà Tân, Tân Linh, Ba Vì
6 Quầy thuốc Kim Anh Chợ Tam Mỹ, Tân Vĩnh, Ba Vì
7 Quầy thuốc Phương Linh Tản Lĩnh, Ba Vì